spoonerismen en eponiemen

19 oktober 2022

Een spoonerisme is een verspreking waarbij binnen een woord of zinsnede letters of lettergrepen worden verwisseld, zodat amusante effecten ontstaan. Deze versprekingen worden ook vaak met opzet gemaakt, waardoor een stijlfiguur is ontstaan die deze naam draagt.

Meneer Spooner verwisselde vaak letters van de woorden die hij uitsprak.

Spoonerisme is daardoor ook een eponiem.  Deze eponiemen kennen jullie zeker : Celsius, Fahrenheit, Adidas, barbie, guillotine, augustus,…