LOC

In het LOC van onze school zetelen een afgevaardigde van het schoolbestuur, de directeurs en verkozen afgevaardigden van het onderwijzend personeel.
Voor het onderwijzend personeel zetelen:

  • Wim Debbaut
  • Nathalie Van Everbroeck

Het LOC heeft vier verschillende bevoegdheden:
informatierecht, onderhandelingsbevoegdheid, toezichtsbevoegdheid en bemiddelingsbevoegdheid.