Visie

Onze school maakt deel uit van SLHD (Sint-Leo Hemelsdaele).
Dat letterwoord vertaalden we in onze schoolvisie:

Een sterke, levendige, hartelijke en deskundige school.

Een STERKE school waar leerlingen de kans krijgen hun eigen leren in handen te nemen. Het team neemt de leerlingen ernstig en geeft de kinderen kans tot het nemen van initiatieven. We streven naar een stevige communicatie met de ouders.

Een LEVENDIGE school waar leerlingen veel bewegingskansen krijgen en we een sterk naschools aanbod willen uitbouwen. Leren is hier geen statisch gegeven, we doen dat op een levendige, dynamische manier. Er is hier steeds leven in de brouwerij, dat realiseren we onder meer door klasoverschrijdende projecten.

Een HARTELIJKE school waar gewerkt wordt aan een positieve sfeer waar iedereen zich vlug thuisvoelt. Leren doen we met de glimlach. Een positieve ingesteldheid is belangrijk voor een goede en vlotte klas- en schoolwerking.

Een DESKUNDIGE school waar het lerarenteam uitblinkt in deskundigheid en onderwijs op maat aanbiedt voor alle kinderen. Ook leraren hebben talenten waarvan we handig gebruik maken om van elkaar te leren. Via deelname aan internationale projecten (Erasmus) kijken we ook over het muurtje bij onze Europese buren om onze schoolwerking te verrijken.

Onze school

Een moderne kleuterschool met mooi en praktisch meubilair. De meeste klassen stappen zo naar buiten op de speelplaats. Er is een slaapklasje en aangepast sanitair voor de allerkleinsten.

Onze  lagere school heeft naast toffe ingerichte klassen extra ruimtes zoals een ICT-klas, kangoeroeklas, wereldklas, een muzische klas en zorgklassen per graad.

Een internaat voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar. Onze opvoeders zijn specialisten in hun vak. Zij slagen er in om een thuis te creëren voor alle internen zodat iedereen er zich vlug op zijn of haar gemak voelt.

Een groene speelplaats. De speelplaats is volledig vernieuwd en kreeg heel wat groene toetsen. Er kan naar hartelust gespeeld worden op het speeleiland en voetbalveld.

Een kinderdagverblijf

Aan de kant van het Sint-Jansplein bevindt zich een kinderdagverblijf . Dit is gerealiseerd in samenwerking met Blydhove, dat al heel wat expertise heeft op dit gebied. We zijn blij met de fijne samenwerking.

Contactgegevens ‘Blydhove centrum’:
Sint-Jansplein 14 | 8000 Brugge
050 35 30 12  of  0476/ 39 52 65
postbus@blydhove.be