Angie Rosseel

Angie Rosseel
kleuterturnen en zorgleerkracht kleuters

Ik ben juf Angie. Ik fladder als een vrolijke vlinder van de turnzaal naar mijn zorgklasje. Ik zorg voor actie, beweging in de turnzaal voor mijn vriendjes van de kleuterklas. Bij mij kunnen ze naar hartenlust klimmen, kruipen, springen… leren we verschillende bewegingsvaardigheden. Alsook zet ik me verder in voor de anderstalige kleuters op onze school of kleuters die wat nood hebben aan een extra ondersteuning.

Contact opnemen...