Philip Craeymeersch

Philip Craeymeersch
zorgleerkracht 3de graad

Als zorgleerkracht van de derde graad wil ik er zijn voor iedereen die wat extra hulp nodig heeft. Dat kan individueel of in groep zijn, waar we gaan werken met co-teaching. Ook voor socio-emotionele problemen kan je altijd bij mij terecht.

Contact opnemen...